Návrh záhrady v japonskom štýle

14.05.2017

Záhrada je navrhnutá v japonskom štýle. Celý pozemok je svahovitý, preto na odvodnenie a spevnenie sme použili gabiónové múry. Na celej jednej strane sme osadili betónovú zelenú stenu, ktorá taktiež oživí každý pozemok s veľmi strmím svahom.
Zelená strecha krásne zväčší plochu celej záhrady, popri tom, má mnoho úžasných vlastností ako napr.: absorbujú škodliviny zo vzduchu, zabraňujú prehrievaniu striech, fungujú ako tepelná a zvuková izolácia, pokladajú sa za nehorľavé, zmierňujú kolísanie vlhkosti vzduchu, majú neobmedzenú životnosť (ak sú odborne prevedené), spomaľujú odtok vody, šíria vôňu, pôsobia z hľadiska rekreácie a odpočinku veľmi esteticky.

Rastliny a dreviny sú poväčšine cudzokrajné, ale vyberané tak, aby boli vhodné do nášho prostredia. Pozemok má rozlohu 1308 m2.
Celú záhradu si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=9wqDkqMRjys